ISDG תוכנית
 
Image by Drew Beamer

אודותינו

אודות התוכנית והזמנה להשתתפות

תוכנית Israel Sustainable Development Goals)-ISDG) התכנית הישראלית ליישום מטרות הפיתוח בר-הקיימא של האו"ם, לבנות ובני נוער, הינה תוכנית ייחודית של קרן קיימת לישראל (המדען הראשי), משרד החוץ ומשרד החינוך. 

 

התוכנית הוקמה במטרה לחבר ולשתף את בנות ובני הנוער מישראל במאמץ הבין-לאומי להשגת יעדי ה-(SDGs) של האו״ם לשנת 2030, ובכך לסייע לעולם כולו בהתמודדות עם האתגרים העומדים בפנינו.

 

ההשתתפות בתוכנית ISDG מעניקה הזדמנות ייחודית לקחת חלק בעיצוב העתיד של כולנו, ולהעניק עתיד טוב יותר למדינה ולעולם כולו.

 

במהלך תוכנית ISDG, יתבקשו תלמידות ותלמידים מכיתות ז'-י"ב להציע מיזם אשר יסייע במימוש אחד או יותר מ-17 היעדים של האו"ם (SDGs) במדינה מתפתחת שיבחרו מראש.

התוכנית

תוכנית ISDG מאפשרת לכלל תלמידות ותלמידי ישראל להציע בשלב הראשון מיזם שמטרתו לענות על אחד או יותר מ-17 היעדים של האו״ם. את המיזם יש לתכנן עבור מדינה מתפתחת שאותה יש לבחור מראש.

 

חמש-עשרה הקבוצות שיעלו לשלב השני תצגנה את המיזם שלהן באנגלית בפני הוועדה הממונה.

תלמידי שלוש הקבוצות שיגיעו לשלב השלישי והאחרון של התחרות יטוסו לרומא, בירת איטליה, והעיר המארחת את הארגונים הבין-לאומיים של האו״ם העוסקים בתחום המזון והחקלאות. במהלך השהייה באיטליה יבקרו המועמדים בארגוני המזון והחקלאות של האו"ם, יציגו את המיזם שלהם באנגלית ויפגשו אנשי מפתח בתחום.

 

בין אם תגיעו לחלק האחרון של התוכנית ובין אם לא, בין אם המיזם שתציעו יאומץ ע״י האו״ם ויצא לפועל ובין אם לא- עצם החשיבה המשותפת, הלמידה על הנושאים המעסיקים את העולם כולו וההשתתפות שלכם במציאת פתרונות, היא החלק החשוב בתוכנית ISDG.

 
 

17 יעדי האו״ם

בשנת 2015, נפגשו מנהיגים מ-193 מדינות בכדי להתמודד עם אתגרי העתיד. באותה פגישה, הוחלט על 17 יעדים, 169 מטרות ו-232 מדדים שכלל המדינות החברות באו"ם יפעלו כדי למימושם עד לשנת 2030.

17 היעדים שנבחרו, עוסקים בתחומי החברה, הסביבה והכלכלה.

יעד מספר 6- מים נקיים
יעד מספר 5- שוויון מגדרי
יעד מספר 4- חינוך איכותי
יעד מספר 3- בריאות טובה
יעד מספר 2- אפס רעב
יעד מספר 1- מיגור העוני
יעד מספר 12- צריכה וייצור אחראיים
יעד מספר 11- ערים וקהילות מקיימות
יעד מספר 10- צמצום אי השוויון
יעד מספר 9- תעשייה, חדשנות ותשתיות
יעד מספר 8- הוגנות תעסוקתית וצמיחה כלכלית
יעד מספר 7- אנרגיה נקייה ברת השגה
יעד מספר 17- שותפות להשגת היעדים
יעד מספר 16- שלום, צדק וחוזק המוסדות
יעד מספר 15- חיים על פני האדמה
יעד מספר 14- חיים מתחת למים
יעד מספר 13- שינוי אקלים
 
Wheat Field

לוחות זמנים - מחזור ב׳

מועד פתיחת ההרשמה לתוכנית
ספטמבר
2020
22
22
אוקטובר
2020
מפגש הסבר על התוכנית - 22.10 בשעה 11:00
27
אוקטובר
2020
מועד פתיחת ההרשמה לתוכנית - ההרשמה למחזור ב׳ נסגרה
2021
ינואר
07
מועד אחרון לשליחת המיזם
מרץ
2021
18
הצגת המיזמים שעלו לשלב השני
יוני-יולי
2021
ביקור שלושת הקבוצות הזוכות בארגוני האו״ם ברומא
 

יצירת קשר

© כל הזכויות שמורות לתוכנית ISDG